user

mentörlük nasıl yapılır

112 okunma — 14 Mart 2023 18:21
avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

CUsersDellDesktopGPT TRimage 141

Küçük ölçekli mentörlük, özellikle iş yerlerinde işletme deneyimi, genel kişisel ve mesleki gelişimden geçerliliğe kadar değişen bir çok konuda hizmet veren bir öğrenme biçimidir. Bu biçimde mentörlük, önemli etkileşimleri ve üçüncü taraf müdahaleleri ile özellikli olduğundan, başarılı ve tutarlı bir mentorluk programı bu iki konudaki kuralları takip etmek ve gerektiğinde tetiklemek gerekir.

Mentorluk programının temelini, ardından izlenecek protokoller oluşturmak oluşturur.

1. İlk olarak, mentorların kültür ve branşlarını değerlendirmeleri önemlidir. İyi bir mentörlüktüh mentör ve mentee arasında yakın bir ilişki olmasını sağlamalıdır.

2. İki tarafın özelliklerine ve görevlerine uygun hedeflerin belirlenmesi gerekir. Mentorlar, mentee’nin pozitif sonuçlar yakalamak için görüşleriyle desteklenecek ve ilerlemesi girişimleri teşvik edilecek özellikleri geliştirmesi için yardımcı olmalıdır.

3. Mentörler mentee’ye, kendilerini ve araçlarını en iyi şekilde kullanmaya ve pozitif ilerlemelerin hedeflerine ulaşmaya yardımcı olacak konular üzerinde mağaza mentörlük eğitimi vermelidir.

4. Mentee ile Mentor, sürekli olarak iletişim kurmaları için bir çerçeve oluşturmalıdır. Mentor, mentorluk konularını değerlendirmeli, görüşmelerini raporlamalı ve her iki tarafın da iletişim ve beklentilerini gözden geçirmelidir.

5. Mentorlar, Mentee’nin ilerleyişini takip ve ölçmek için yazılı hedefleri belirleyerek başlamalıdır. Bunlar aralarında ölçülebilir hedefler olmalı ve mentorluk üçüncü tarafın müdahalesine cevap verecek şekilde kurulmalıdır.

6. Mentorluk programı, mentor ve mentee arasındaki etkileşimin olumlu taraflarını vurgulamalı ve dile getirmelidir. Mentorun menteeye sürekli yaklaşımı onun ilerlemesini teşvik etmelidir.

7. Mentorlar, Mentee’nin öz engellemesini, gelişim becerilerini ve pozitif sonuçlar yakalamak için çözümleri arama eğilimlerini yönlendirmeli ve desteklemelidir.

8. Mentor ve mentee arasındaki ilişkiler daha güçlü olacak şekilde iletişim kurmak üzere alışkanlıklar kazanmalıdır. Düzenlenen toplantılara, e-postalara ve diğer iletişim yöntemlerine uyulmalıdır.

9. Mentorlar, Mentee’nin mesleğiyle ilgili beceriler kazanmasını ve mesleki gelişimini teşvik etmelidir. Mentee’nin öğrendikleri konularda deneyim ve pratik oluşturmalarını ve uygulamalarını desteklemelidir.

10. Mentorlar, Mentee’nin toplu olarak değerlendirmelerini arttırmaya yardımcı olmalıdır. Mentorlar ayrıca, Mentee’nin öğrenme ortamına ilgisine ve motivasyonuna pozitif katkı sağlamak için destek verebilirler.
1) İlgili kara para aklama faaliyetlerini araştırmak

2) İlgili akılı para aklama faaliyetleriyle potansiyel risklerin tanımlanması

3) Politikalar, prosedürler ve işlemlerin geliştirilmesi ile kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi

4) Mevzuat ve yasalara uygun önlemlerin alınması

5) Tüm operasyonların kontrol edilmesi

6) İşlemlerin düzenli olarak izlenmesi

7) Düzenli olarak kara para aklama faaliyetleriyle ilgili raporlama

8) Bilgi güvenliğinin sağlanması

1. Beklenen sonuçları ve hedefleri belirleyin. Bu, ilerde başarı ya da başarısızlık durumunu ölçmede kullanılan anahtaları oluşturacaktır.

2. Performans ölçüm aracı olarak göstergenin türünü, ölçüm parametrelerini, hedeflerini ve kullanım sıklığını belirleyin.

3. Uygulamanın ölçme ve takip sürecini ve ölçüm araclarını belirleyin.

4. Verileri toplamaya yönelik yordamsal planlamayı yapın ve her aşamada alınacak verileri belirleyin.

5. Tüm ölçümlerin standart prosedürler dahilinde yürütülmesini ve sıklık aralıklarını belirleyin.

6. İzlediğiniz her aşamada sonuçları değerlendirin ve performansı izlediğiniz seviyeyi sağlayın.

7. İleri dönüşümler için gereken sonuç alımını sağlayın ve raporlar oluşturun.

8. Referans noktaları oluşturun ve kaynaklarını kullanın.

9. Sonuçları ilgili kişi ya da grup ile paylaşın ve görüş alın.

10. Gerekli ölçümleri karşılaştırın ve aksaklıkları ortaya çıkarın. Aksaklıkları ortadan kaldırın, iyileştirmeleri yapın ve performansı arttırmaya çalışın.

İşten çıkarmalar konusunda her işverenin kendi işletme politikalarına uygun ve işçilerin haklarının korunması açısından, belli protokoller izlenmesi gerekir.

İlk olarak, işçinin performansı hakkında yeterince bilgi edinmenin ve gözlemcilerin raporlarını değerlendirmenin önemi vurgulanmalıdır. İşçinin iş yerindeki yasal haklarını koruyacağından emin olduğunuzdan, işverene yönetmeliğe uygun olarak bir uyarı verilmelidir. İşçiyi işten çıkarmak için gerekli kanıtlar zaman zaman toplanmalıdır – iş çevresindeki diğer işçiler ve misafirler gibi. İşten çıkarma kararı verildikten sonra, işçiyi ikna edebilmek için uygun bir süreç gerekebilir. Yasa veya hükümet makamları tarafından verilen süreçler işçiye çıkarma gerekçelerinden dolayı bir kıyım anlamına gelmeyecek şekilde farklı seçenekler sunmaktadır. İşçinin işten çıkarılmasının konusunda katılmadığı durumlarda, hakemin kararını beklemek zorunda kalınabilir. İşçinin barınma veya maddi haklarını etkileyecek durumlarda ise, çıkarma sonrası hukuki ve mali konularda ona destek ve yardım edilmelidir.

 • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.