user

anayasa mahkemesi bireysel başvuru nasıl yapılır

100 okunma — 14 Mart 2023 15:40
avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

CUsersDellDesktopGPT TRimage 90

Yasama Mahkemesi Bireysel Başvuruları, ülkemizdeki kişilerin, özel ile ilgili özel haklarını koruyan ve bunların gözetim altına alınmasını sağlayan kanunlar olan Yasama Mahkemesinin yargısal yetkisi çerçevesinde yürütülmektedir. Bireysel başvurular, ancak güvenlik kurumlarının sorumluluğu altında olduğu zamanla sınırlı ve Yasama Mahkemesi tarafından uygun görülüyorsa gerçekleştirilmektedir. Ancak, başvurucu kurum tarafından yeterli ve geçerli sebep verildiği takdirde, bireysel başvurular Yasama Mahkemesi tarafından incelenebilmektedir.

Bireysel başvurular için, Yasama Mahkemesi Başvuru Evraklarının ortak olarak kullanılmak üzere koordine edildiği Başvuru Merkezi tarafından oluşturulmuş olan ortak bir formu doldurmak gerekmektedir. Form, şikayet konusu, şikayeti ilgili konuyu içeren açıklamaları içeren ayrıntılı bir açıklamayı içerir. Form içerisinde, şikayet edilen durumun hukuksal çerçevesini anlamak zorunda olan başvuran kişinin, anlaşmazlıkların çözülmesinde yardımcı olacak bir üst yönetici tarafından imzalanacak bir mektup da eklenmelidir.

Başvuru dosyasının tüm evraklarının imzalanmış ve doldurulmuş olarak teslim edilmiş olması gerekmektedir. Dosya, Mahkemeye teslim edildikten sonra, herhangi bir uyuşmazlık olmayan ve yasaya uygun olan tüm evrakların kontrol edilmesi ve gerekli görülen evrakları istenmesi amacıyla incelenecektir. Mahkeme üyeleri tarafından dikkatlice incelenen dosyalar, nihai karar vermek için Mahkeme Toplantısına gönderilir.

Yasama Mahkemesi Toplantısındaki her bireysel başvuru, üzerinde görüşülmek üzere karara bağlandıktan sonra, Toplantıya katılan üyelerin oylanmasıyla tesis edilen karar neticesinde karara bağlanır. Genel olarak uygulanan yasalara göre, yasa dışı bir eylem gerçekleştirildi veya yetkili makamlar tarafından usulüne uygun bir karar vermediği tespit edildiği takdirde, başvuruların kabul edilmesi ve olası uygun hukuksal çözümler aranması gerekmektedir.

Yasama Mahkemesi Başvuru evraklarının online olarak gönderilmesine izin verilmez. Olur oylamasına göre kabul edilen bireysel başvurular, Mahkeme Toplantısına sunulmadan önce, Başvuru Merkezi tarafından incelenecek ve tüm evrakların düzgün bir şekilde doldurulmuş olması kontrol edilecektir.

Bireysel başvuruların kabul edilebilmesi için, kanunlara uygunluk ve ihlal olmadığı gibi, Mahkemenin böyle bir başvuru için uygun gördüğü diğer koşullar da göz önünde bulundurulur. Bu nedenle, haklarınız konusunda bir şikayetiniz olması durumunda, bireysel başvurunuzun başarılı olma olasılığını artırmak için, Mahkeme tarafından kabul edilebilecek tüm evrak ve belgeleri dikkatli bir şekilde sağlamanız önerilmektedir.

1. Konuya ilişkin başvuru dilekçesi, karar veya karar tasarısı ile birlikte, Anayasa Mahkemesi Kapsamında Yetkili Mahkeme Tarafından Yapılan İnceleme Raporu veya Başvuru Dilekçesi Düzenlemesi ile birlikte tarafınıza sunulmuş olan diğer belgeler belirtilmelidir.

2. Başvuru dilekçesi, düzenli olarak düzenlenmeli ve Anayasa Mahkemesinin ön kabul formunda sunulmalıdır.

3. Sunulan belgelerin, Anayasa Mahkemesince onaylanmış veya ilgili davalarla ilgili bilgilerin kapsadığı konular tarafından düzenlenmiş olması gereklidir.

4. Bireysel başvuruya ilişkin gerekli evraklar, özel olarak taraflar tarafından sunulan veya mahkeme tarafından istenen diğer belgelerle birlikte sunulmalıdır.

5. Bireysel başvuru için yeterli, temsilci veya temsil gücü olup olmadığının tespiti için, davalı ve temsilci arasındaki imzalarla ilgili gerekli kanıt veya belgelerin onaylanmış olması gerekir.

6. İstisnai hallerde, başvuru dilekçesi veya diğer belgeler, özel olarak Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen bilgi ve belgeler gönderilebilir.

7. Anayasa Mahkemesi tarafından istenen tüm gerekli ödemeler yapıldıktan sonra, başvuru dilekçesinin mahkemeye gönderilmesi gerekmektedir.

8. Bireysel başvuruların incelenmesi için, mahkeme tarafından sunulan veya belirlenen başvuru verileri doğrulanmalıdır.

9. Bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesi tarafından istenen prosedürü izleyerek ele alınmalıdır.

Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmak için, Kişisel Başvuru Formu isimli dosyayı doldurmalısınız. Formda, kişisel ayrıntılar, adres bilgileri, başvuruyu dilekçelere, kanuna veya örgütlenme kurallarına dayanan nedenleri göstermek için ayrıntılı dava konusu seçme kutusunda genel olarak davaya ilişkin bilgi girme, kanunun istenildiği takdirde kopyasının eklenmesi gereken alana sağlanacaktır.

Kişisel başvuru formunda doldurulması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak gerekiyor. Ayrıca, gizlilik hakkına saygı göstermek ve kişisel bilgilerinizin mahkeme kayıtlarına hemen gireceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, ücretin yanı sıra, başvurunun nedeni ve istenen sonuçlar hakkında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen, mahkemeyi resmi bir dille harekete geçirmek için yazılı bir dilekçedir. Dilence, Anayasanın 7. Maddesi gereği, başvurucunun adı ve adresi belirtilmelidir.

Başvurunun konusu, kriz mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olarak uygulanan hüküm olmalıdır. Başvurudan sonra mahkeme, başvuruda anayasaya aykırı olan konu ile ilgili bir açıklama yayınlaması veya Temyiz görevlilerinin Anayasa Mahkemesi’ne harekete geçmelerini sağlaması için özel bir durum tayin edilebilir. Bu durumda, mahkeme tarafından tarafsız davacı seçilebilir.

Bir başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

1. Başvurunun, uyarınca hukukun geçerli olduğu bir alanda yürüyüş olması gerekir.

2. Başvuruda, yürürlükte bulunan hukukun anayasaya aykırı uygulanmasını istemek gerekir.

3. Aşağıdaki kişilerden birini belirtmek zorunludur:

a) Başvuranın kendisi,

b) Temyize başvuran

c) İddianameyi düzenleyen ya da yürürlüğe koyup hükme bağlayan organ;

d) Anayasal bir önceki karar ihlaline sebep olan organ.

4. Talesiz mahkeüye başvurulması gerekmektedir.

5. Mahkemeye sunulan belge ve açıklamaların çoğu, olayların açıkça kanıtlanmasını sağlamalıdır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları karşılayan birçok deneyimli avukat görev yapmaktadır.Gerekli belgeler ve detaylar tam olarak hazırlanmadan başvuru yapabilir, ancak tüm dosya başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çok önemli bir role sahiptir.

 • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.